Φωτογράφιση ρολογιών

Ποιοτική φωτογράφηση ρολογιών για e-shop στο καλύτερο δυνατό κόστος και με άμεση παράδοση αρχείων υψηλής ανάλυσης. Δυνατότητα και φωτογράφησης στον χώρο του εκάστοτε πελάτη.

Τα αρχεία παραδίδονται σε όποια μορφή ζητείται (ξεγυρισμένα, με υδατογράφημα, κλπ) και για οποιαδήποτε χρήση (e-shop, καταλόγους, κλπ)

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019